REFERENSGRUPP FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Referensgruppen - Ett forum för dialog

Referensgrupp funktionsnedsättning är ett forum för dialog mellan Socialförvaltningen i Stockholms stad och olika organisationer inom funktionsrättsrörelsen i Stockholm. Träffarna sker två gånger per år. 

Syftet med referensgruppen är att få till stånd en dialog och samverkan med funktionsrättsorganisationer i frågor som rör stadens arbete med att ge individuellt stöd till personer med funktionsnedsättning med stöd enligt LSS och socialtjänstlagen. Det är viktigt att frågorna knyter an till socialnämndens uppdrag inom verksamhetsområdet.

Image

Få Vårt Nyhetsbrev

FUB Stockholm
E-post:

Namn:

Copyright FUB Stockholm | Ring oss: 08-600 16 74 | Epost: info@fubstockholm.se | Hemsida av AndyMedia | Login