LIGHTS ON RIGHTS

A reflection focus to promote active citizenship of people with Intellectual Disabilities

LIGHTS ON RIGHTS

FUB Stockholm medverkade under åren 2015-2017 i ett spännande EU-projekt om rättigheter för personer med intellektuell funktionsnedsättning, kallat ”Lights on Rights!”. Projektet var en del av EU´s utbytesprogram Erasmus + som arbetar för att främja samverkan mellan länder i olika funktionsrättsfrågor. Syftet var, förutom erfarenhetsutbyte länderna emellan, att lyfta vilka rättigheter personer med intellektuell funktionsnedsättning har samt att medvetandegöra dem.

Totalt var 5 länder med i projektet. Förutom FUB Stockholm, som representerade Sverige, var organisationer från Polen, Ungern, Slovenien och Spanien med. Den spanska organisationen var samordnare för projektet.

Projektet pågick mellan 2015-2017 och varje land var värd för vardera ett av mötena i projektet. Varje möte hade ett tema. I Barcelona i Spanien var temat inkludering. I Krakow i Polen var temat fritid. I Budapest i Ungern var temat arbete och sysselsättning. När Ljubljana i Slovenien var värd var temat självbestämmande. Det sista mötet skedde således här i Stockholm i juni 2017 och då var temat boende

Varje land hade under resorna med sig ett antal personer som själva hade en intellektuell funktionsnedsättning och de fick själva göra presentationer kring det specifika temat. I den svenska delegationen har vi valt att spela in korta filmer som sedan alla kan diskutera och samtala utifrån. Just filmer fungerar väldigt bra när alla deltagare pratar olika språk och filmer kan man också se om och om igen om det var något man inte förstod.

Våra filmer finns här nedan och där kan du även läsa mer om projektet samt se bilder från våra resor.

Projektet Lights on Rights! har under våren 2020, av en expertpanel inom EU, valts ut som ”success story”. Det innebär att projektet särskilt har utmärkt sig vad gäller kvalité, relevans och resultat som kan tjäna som inspiration för andra och därför kan anses som en succé/framgångssaga.

 

Image

Information

Här nedan kan du ladda ner PDF-filer som innehåller mer information om projektet Lights On Rights.

Få Vårt Nyhetsbrev

FUB Stockholm
E-post:

Namn:

Copyright FUB Stockholm | Ring oss: 08-600 16 74 | Epost: info@fubstockholm.se | Hemsida av AndyMedia | Login