ORGANISATION

Så här ser vår organisation ut

Organisation

FUB Stockholm ser som huvuduppgift att arbeta för att skapa goda levnadsvillkor för personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga. Vi arbetar med intressepolitisk bevakning i samverkan med staden och funktionshinderorganisationer. Vår ambition är att försöka fånga upp medlemmars behov av nätverk, kunskap, sociala kontakter och träffpunkter.

FUB Stockholm leds av en styrelse och en verksamhetschef. Det finns även ett arbetsutskott bestående av ordförande och viceordförande i FUB Stockholm, ordförande i Stockholms-Inre Ringen samt verksamhetschefen. Till styrelsen är olika arbetsgrupper knutna som på styrelsens uppdrag arbetar med olika delar av verksamheten.

Styrelsen tillsätts av årsmötet. Vad vi ska koncentrera oss på anges i verksamhetsplanen varje år.

FUB Stockholm har också representanter i de flesta av stadens funktionshinderråd.

För att kontakta styrelse eller funktionshinderråd, se under fliken "Om oss". För kontakt med verksamhetschefen och kansliet, se under fliken "Kontakt".

Få Vårt Nyhetsbrev

FUB Stockholm
E-post:

Namn:

Copyright FUB Stockholm | Ring oss: 08-600 16 74 | Epost: info@fubstockholm.se | Hemsida av AndyMedia | Login