AVSLUTADE PROJEKT

FUB Stockholms avslutade projekt

This image for Image Layouts addon

Avslutat projekt
ACCESS

FUB Stockholm var en samarbetspart i det Europeiska projektet ACCESS som syftade till att hjälpa personer med intellektuell funktionsnedsättning att komma ut på nätet i högre utsträckning.
Läs mer här
This image for Image Layouts addon

Avslutat projekt
LIGHTS ON RIGHTS!

FUB Stockholm medverkade i ett spännande EU-projekt som syftade till att lyfta vilka rättigheter personer med intellektuell funktionsnedsättning har samt att medvetandegöra dem.
Läs mer här
This image for Image Layouts addon

Avslutat projekt
JAG KAN PÅVERKA

Vi fick bidrag från MUCF för att arbeta med att öka valdeltagandet i val till riksdag, kommun och landsting år 2018. Detta gjordes genom en kampanj i sociala medier, via uppsökande verksamheter samt övningsröstning.
Läs mer här

Få Vårt Medlemsbrev

FUB Stockholm
E-post:

Namn:

Copyright FUB Stockholm | Ring oss: 08-600 16 74 | Epost: info@fubstockholm.se | Hemsida av AndyMedia | Login