PROJEKT DÄR FUB STOCKHOLM ÄR SAMVERKANSPART

This image for Image Layouts addon


JÄMLIK HÄLSA FÖR ALLA

Den ideella föreningen Reacta driver från hösten ett Arvsfondsprojekt där FUB Stockholm är med i en referensgrupp. Det är ett hälsoprojekt riktat till särskoleelever.

Projektet syftar till att stärka den fysiska och psykiska hälsan hos barn och unga med funktionsnedsättning. Målet är att anpassa Reactas befintliga modell för hälsoråd  för användning även i särskolan så att målgruppen får möjlighet att starta upp hälsoråd och hälsofrämjande aktiviteter. Projektet ska tillsammans med elever och skolpersonal identifiera vilka förändringar och anpassningar som behöver göras och vilka nya metoder som behöver utvecklas. Även utbildningarna för skolpersonal kopplat till modellen ska anpassas.

Läs mer här

Få Vårt Nyhetsbrev

FUB Stockholm
E-post:

Namn:

Copyright FUB Stockholm | Ring oss: 08-600 16 74 | Epost: info@fubstockholm.se | Hemsida av AndyMedia | Login