PROJEKT DÄR FUB STOCKHOLM ÄR SAMVERKANSPART

This image for Image Layouts addon

Projekt - Samverkanspart
BLAND KAKOR OCH MOLN

FUB Stockholm är samarbetspart i Medborgarskolans IT-projekt "Bland kakor och moln" som syftar till att äldre personer i Stockholm med funktionsnedsättningar ska få lära sig att använda digitala hjälpmedel som stöd i vardagen. Projektet är verksamt i tre år.
Läs mer här
This image for Image Layouts addon

Projekt - Samverkanspart
DIGIKOG

FUB Stockholm är samarbetspart i Begripsams projekt "DigiKog - Kognitivt tillgängliga digitala produkter och tjänster". Projektet syftar till att utveckla metoder för att inplementera en ny ISO-standard och en viktig del handlar om att öka kännedomen om standarden samt ta fram verktyg för att använda den.
Läs mer här

Få Vårt Medlemsbrev

FUB Stockholm
E-post:

Namn:

Copyright FUB Stockholm | Ring oss: 08-600 16 74 | Epost: info@fubstockholm.se | Hemsida av AndyMedia | Login