ACCESS

Adult education Courses on Capacity-building for the Employment and Support of Self-advocates

ACCESS

FUB Stockholm var en samarbetspart i det Europeiska projektet ACCESS där även organisationer från Slovenien, Ungern, England och Sverige ingick. Projektet finansierades av Erasmus+ och den ungerska organisationen Hand in Hand foundation var huvudman. Projektet löpte från oktober 2017 till september 2019.


Projektets syfte
Vår värld blir mer och mer digital och saker man tidigare kunde göra analogt måste numera skötas via nätet. En inskränkning som stänger många människor ute från att ta del av samhället.

Projektet syftar till att hjälpa personer med intellektuell funktionsnedsättning att komma ut på nätet i högre utsträckning. Detta görs genom framtagning av tre studiematerial inom ”engelska”, ”kom igång med telefon/surfplatta” och ”internet- säkerhet”

FUB Stockholm ansvarar för att ta fram ”kom igång med telefon/surfplatta”.


Detta har hänt 2018/2019
Våren 2018 gick åt till att ta fram ett utkast på studiematerialet och utforma lektioner. Det var en stor träff i Budapest i maj där flera lärare från Sverige var med och provade materialet och anpassade kursplaner för våra skiftande förutsättningar inom EU.

  • Under hösten 2018 arrangerade vi, i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan, tre pilotgrupper där elever för första gången fick ta del av materialen.
  • Våra grupper hade redan goda kunskaper i engelska så huvudfokus låg på internetsäkerhet och kom igång med telefonen.
  • Totalt fick 17 personer prova materialet i Stockholm och lämna feedback och feedback har även samlats in från övriga samverkande länder.
  • I december 2018 sammanställdes all feedback och förslag på ändringar förades in i det producerade materialet för omarbetning.


Under våren 2019 testades materialet på en mycket större grupp människor i Stockholmsområdet och kontakter knöts med liknande projekt som finns i Sverige.

Från hösten 2019 erbjuder Studieförbundet Vuxenskolan studiecirklar i grundläggande IT samt vad man ska tänka på när man är ute på nätet, t.ex. via sociala medier. Målgruppen är främst dagliga verksamheter.

Projektet avslutades september 2019. I april meddelade den nationella avdelningen av Erasmus+ i Ungern att projektet utvärderats och fått 95 poäng av 100 möjliga, vilket innebär betyget "utmärkt projekt" med innovativa och värdefulla resultat.

Image

Information

Här nedan kan du ladda ner PDF-filer som innehåller mer information om projektet ACCESS.

Få Vårt Nyhetsbrev

FUB Stockholm
E-post:

Namn:

Copyright FUB Stockholm | Ring oss: 08-600 16 74 | Epost: info@fubstockholm.se | Hemsida av AndyMedia | Login