Många inom LSS har inte internet

I slutet av 2020 gick vi ut med en enkät om hur du har upplevt att du påverkats av Coronapandemin när det gäller att umgås och kommunicera med andra över internet. Vi fick in 52 svar och nu kan vi presentera en sammanfattning av resultatet.

Läs resultatet här!