Nestor inom FUB och funktionsrättsrörelsen. Ingrid var med redan 1952 när den första föreningen bildades i Stockholm. Fortfarande kristallklar följer hon debatten, läser protokoll från funktionshinderråden. Vi får med flera kloka förslag till oss nu aktiva att jobba vidare med. Inte bara Kungen utan också vi säger grattis. Tack Ingrid!