Välkommen att delta i ett zoom event om DIGI-ID den 16 december klockan 12-13.

DIGI-ID är ett projekt där forskare tillsammans med personer med IF

undersöker hur mobil, surfplatta och dator används idag.

Vad som är lätt och vad som är svårt.

200 personer med IF har deltagit från fyra länder.

Frankrike, Nederländerna och Irland.

På Irland finns en rådgivande grupp bestående av personer med IF.

Du kan få se början på den webbplats som nog kommer heta DIGI-Akademin.

Där kommer det finnas kurser för olika digitala funktioner.

Som att delta på ett Zoom möte.

Den kommer senare att finnas på svenska.

På det här zoom-eventet kommer du få veta vad vi gjort.

Det kommer vara på engelska.

 

Anmäl dig på länken här nedan:
Anmälan till DIGI-ID zoom-event

Här finns även en kortfilm om Digi-ID som gjorts tillsammans med Citizen Advisory Panel:
Video om Digi-ID