Film för personer med intellektuell funktionsnedsättning om minskad smittspridning

Alla kan och behöver bidra till att minska smittspridningen. Myndigheten för delaktighet har tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Riksförbundet FUB tagit fram filmen Information om coronaviruset riktad till personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Film: Information om coronaviruset - textad - YouTube

Läs mer här!