Smittspridningen av Covid-19 ökar mycket i Stockholm just nu. Vi har, sedan början på november, ställt in alla våra vuxenaktiviteter utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Då antalet sjukdomsfall fortsätter öka kraftigt ställer vi nu även in våra barn och ungdomsaktiviteter från och med vecka 47 (från 16 november). Även söndagspromenaden är inställd.