Väntar du på ditt medlemskort? Det kommer i slutet av februari. Då får du också fakturan för att betala medlemsavgiften för 2019.

Förseningen av medlemskort och fakturan är på grund av vårt byte av medlemssystem. Tack för ert tålamod!

Förutom byte av medlemssystem genomför FUB från 2019 en gemensam medlemsavgift för hela landet. Det innebär att medlemsavgiften för medlemskap i FUB Stockholm sänks från 320 kronor per år till 240 kronor per år. Även avgiften för familjemedlemmar sänks.

Har du frågor om ditt medlemskap? Ring FUB:s kansli på 08-508 866 00.