FUNKTIONSHINDERRÅD

FUB Stockholms funktionshinderråd 2019-2022

Stefan Fagerström

Södermalms stdn, Kommunstyrelsen
stefan.fagerstrom@fubstockholm.se

Erik Edlund

Stockholm Business Region, Norrmalm
edlund.erik@gmail.com , erik.edlund@sv.se

Gunborg Johansson

Hägersten/Liljeholmens stdn
gunborgjohan@hotmail.com

Liz Adams Lyngbäck

Lotta Rosenström

Skärholmens stdn, Älvsjö stdn
rosenstrom.lotta@gmail.com

Bengt Lyngbäck

Socialnämnden, Arbetsmarknadsnämnden
bengt.lyngback@icloud.com

Lill Mellbom

Hässelby/Vällingby stdn
lillmellbom@tele2.se

Eva Söderbärj

Idrottsnämnden, Fastighetsnämnden
esoderbarj@gmail.com

Torbjörn Dacke

Ulf Uddsten

Stadsbyggnads- och exploateringsnämnden
ulf.uddsten@gmail.com

Få Vårt Medlemsbrev

FUB Stockholm
E-post:

Namn:

Copyright FUB Stockholm | Ring oss: 08-600 16 74 | Epost: info@fubstockholm.se | Hemsida av AndyMedia | Login