Här kan du läsa en sammanfattning av Inre Ringens studiecirkel om LSS-utredningen!

Sammanfattning - Studiecirkel LSS-utredning

Du kan även läsa mer om FUB Stockholms studiecirklar som arrangeras i samverkan med SV:
Studiecirklar - FUB Stockholm