Tillsammans är vi starkare! Desto fler vi är, desto starkare är FUB. Är du redan medlem i FUB, men inte dina familjemedlemmar? Att vara familjemedlem i FUB kostar bara 60 kronor per år, men det gör stor skillnad för din lokala FUB-förening. Vi i FUB Stockholm får nämligen behålla hela avgiften när du blir familjemedlem. Ditt medlemskap gör skillnad!