Var med och svara på frågor i en enkät om tillgänglighet i kollektivtrafiken!

På uppdrag av myndigheten Trafikanalys genomför Begripsam en undersökning om hur personer med olika funktionsnedsättningar upplever tillgängligheten i kollektivtrafiken.

Länk till enkäten