Styrelse

Torbjörn Dacke
Ordförande
[ Epost ]

Eva Flygare Wallén
Ledamot
[ Epost ]

Monica Billgren
Ledamot
[ Epost ]

Eva Söderbärj
Ledamot
[ Epost ]

Erik Edlund
Ledamot
[ Epost ]

Solbritt Östergren
Ledamot
[ Epost ]

Bengt Lyngbäck
Ledamot
[ Epost ]

Mia Munkhammar
Ersättare
[ Epost ]

Malin Tjernell Prioset
Ersättare
[ Epost ]

Ella Bladh
Ordinarie revisor
[ Epost ]

Erling Södergren
Ordinarie revisor

Iren Åhlund
Valberedning
[ Epost ]

Besök Riksförbundets hemsida

Följ med vad som är aktuellt!

Ett lite enklare sätt!
Kontakt